Publicita k dotacím


V roce 2023 byla akce „Revitalizace dětského hřiště“ spolufinancována z účelové dotace v rámci „Programu obnovy venkova Jihočeského kraje“ podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje

V roce 2022 byla akce „Oprava místních komunikací“ spolufinancována z účelové dotace v rámci „Programu obnovy venkova Jihočeského kraje“

POV 2021
„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI NOVOSEDLY NA PRAC. Č. 1286/1 A 1287 V K. Ú. NOVOSEDLY U STAKONIC – II. část“

POV 2020