Informace pro občany


Zápis do MŠ Novosedly – 6.5.2024

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025


Uzavírka Žichovice – kanalizace a ČOV

Upozornění EGD k zateplování budov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 14.03.2022 od 08:00 do 16:00
Obec
Novosedly
Část obce
Novosedly
Vypnutá oblast:: Novosedly celá část obce za potokem po trafostanici Koclov po čp.102 a uličky nahoru k čp.78 včetně samoty


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne
10.03.2022 od 08:00 do 16:00
Obec
Drachkov
Jinín
Katovice
Novosedly
Pracejovice
Pracejovice
Část obce
Drachkov
Jinín
Katovice
Novosedly
Makarov
Pracejovice
Vypnutá oblast:
celé obce včetně podnikatelských subjektů: Pracejovice včetně úpravny vody, Drachkov, Makarov,
Katovice Vojsko, Sloučín, Novosedly část obce za potokem a Koclov, Novosedly areál ZD včetně
výroby z BPS, Katovice celá část městyse za řekou Otavou výjezd směr Novosedly, Katovice
ulice Nádražní od křižovatky s Tyršovou po most přes Otavu (pošta), Podskalí, část Na břehu po
křižovatku s Kolářovou a pravá strana od Kolářové po čp.352 včetně, část Kolářové (slepá) od
křižovatky Na Břehu, Školní (jídelna+ZŠ+školka), pravá strana Kolářové od křižovatky s Tyršovou
po křižovatku s Na Břehu


Více informací na vývěsce

Termíny svozu odpadu v roce 2022


Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.


HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA A PLYN PROBĚHNE V OBCI VE DNECH 1.9.2021 – 3.9.2021

MŠ v Novosedlech je od 1.3. 2021 na minimálně 3 týdny uzavřena

viz. https://materska-skola-novosedly.webnode.cz/

Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:
a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, atd…..

Informace – PTAČÍ CHŘIPKA

Nové případy a aktuálně nemocné osoby na COVID-19 okres Strakonice 3.2.2021

Nové případy a aktuálně nemocné osoby na COVID-19 okres Strakonice 24.01.2021

Pozor COVID opět i v Novosedlech


Výsledek Tříkrálové sbírky 2021


ODVOZ ODPADU

Vzhledem k 53. týdnu letošního roku 2020 se posouvá první  termín svozu 2021 na 14/1/2021, odvoz bude tedy dále sudý týden, ale nebude dvakrát za sebou v týdnu 53/2020 a 1/2021.


Pozor COVID se vrací


Novosedly opět bez nemocných osob na COVID-19

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 08.10.2020 od 08:00 do 14:00
Vypnutá oblast: Novosedly část obce za potokem a Koclov včetně podnikatelských odběrů v této části obce, Novosedly areál ZD, Novosedly část Sloučín, Novosedly areál ZD výroba z BPS

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 07.10.2020 od 08:00 do 14:00
Vypnutá oblast: Novosedly část obce k potoku a ZŠ včetně podnikatelských odběrů v této části obce


Úplná uzavírka silnice č. III/17210 v obci Kladruby – průtah – od 2.9.2020 do 13.10.2020.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne od 13.08.2020 od 08:00 do 13.08.2020 16:00
Obec Novosedly
Novosedly část obce k potoku a ZŠ včetně podnikatelských odběrů v této části obce

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne od 07.08.2020 od 08:00 do 07.08.2020 11:00
Obec Novosedly
Novosedly část obce k potoku a ZŠ včetně podnikatelských odběrů v této části obce

Podrobné informace na vývěsce
Od dnešního dne tj. od 20.4.2020

Vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1-1024x471.png.
Aktualizované WWW stránky MŠ NOVOSEDLY